Das Projekt „Identifizierung, Bewertung und Anerkennung informell erworbener Kompetenzen“, kurz IBAK, ist abgeschlossen. Diese Projektwebsite www.competences.info steht weiterhin für alle Interessierten offen, sie wird allerdings nicht mehr aktualisiert.

Die Identifizierung, die Bewertung und die Anerkennung informell erworbener Kompetenzen – das sind für uns nach wie vor Hot Items. Finden Sie auf unserer Homepage www.heurekanet.de einen aktuellen Überblick zu Verfahren und Instrumenten in unserer IBAK-Datenbank oder auch News aus unserem BMBF-Projekt „"KomBiA - Kompetenzbilanz für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer". Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Windthorststraße 32
48143 Münster
Deutschland
T: +49 251 3999 5942
F: +49 251 3999 5943
E: info@heurekanet.de

IBAK Webseite am 29.11.2023


Name des Verfahrens Šeimos kompetencij? nustatymas ir pripažinimas (FamCompass)
Zielgruppe Å eimos, merginos, moterys, darbininkai, bedarbiai ir asmenys, kuriems gresia bedarbyst?.
Beschreibung Aprašymas Šeimos kompetencij? ?vertinimo aplanko (portfolio) projektas (FamCompass) yra daugiašalio bendradarbiavimo Grundtvig 1 projekte rezultatas. Projektas ?gyvendintas pagal Europos S?jungos Mokymosi vis? gyvenim? program? [projekto numeris 134054-LLP-1 - 2007-BE-GRUNDTVIG-GMP].

Aplanke teikiamas klausimynas padeda ?vertinti ir ?skaityti kompetencijas, ?gytas gyvenant šeimoje. Tai, k? žmogus išmoksta šeimos gyvenime, gali b?ti panaudota profesiniuose mokymuose ar ieškant darbo. Aplankas – tai rinkinys informacijos, kuri atskleidžia asmens turimas kompetencijas, padaro jas „matomas“. Užpildytas aplankas duoda bendr? supratim? apie turimas kompetencijas ir pateikia argumentus, ?rodan?ius šias kompetencijas. Aplank? sudaro bendra informacija ir keturios specialiosios dalys:
- šeimos kompetencij? s?rašas;
- refleksija;
- kompetencij? pripažinimui svarbios ir tinkamos patirties, ?gytos šeimos
- gyvenime, ?rodymai (pridedami);
- analizavimui skirti atvejai iš šeimos ir profesinio gyvenimo.
Methoden/ Instrumente Klausimynas, interviu, veiklos aprašymas, savianaliz?, aplankas.
Ziel/ Ergebnis ?sivertinti šeimos kompetencijas: žinias, geb?jimus ir nuostatas, kurias asmuo ?gijo šeimoje, atlikdamas ugdytojo, nam? ?kio tvarkytojo, glob?jo ir pagalbininko vaidmenis bei funkcijas.
Zeitbedarf N?ra duomen?
Lizenzvergabe -
Direkte Kosten N?ra duomen?
Anbieter Vilniaus kolegija (Lietuvoje)
Entwickler Tarptautinio projekto partneri? konsorciumas: Comenius universiteto, Filosofijos fakulteto, Andragogikos katedra Grundtvig (Slovakija), Deutsches Jugendinstitut e.V. (Vokietija), Å eimos moksl? institutas (Belgija), K?rybinio darbo institutas (Lenkija), Rumun? suaugusi?j? mokymo institutas (Rumunija), Vastra Nylands folkhogskola (Suomija), Vilnius kolegija Education (LT).
Weitere Infos http://www.famcompass.eu
verfügbare Sprachen deutsch
englisch
slowakisch
litauisch
be, pl, ro, fi
Anerkennungs- verfahren nein

Dieses Projekt wird gefördert durch:

EU-logos